JETGİŞE Üyelik Sözleşmesi
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), MGR Patent ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi tarafından JETGİŞE Dijital Kanalları’na katılacak Üyelerin üyelik koşulları, hak ve yükümlülükleri ile kişisel verilere ilişkin esasları belirlemektedir.

Tanımlar

JETGİŞE: JETGİŞE Dijital Kanalları’nın sahibi ve yöneticisi olan MGR Patent ve Bilişim Hizmetleri Anonim Şirketi'ni,

Sistem: JETGİŞE Satış Kanallarında satılan biletler ve ürünlerin vb. satış ve diğer işlemler için altyapısını oluşturan yazılımı,

Üye/ler: Üyelik için gerekli olan bilgileri doldurarak JETGİŞE Dijital Kanalları’na üyelik yapan gerçek kişiyi,

Bilet: JETGİŞE Satış Kanalları aracılığıyla satışı yapılan, fiziki ve/veya elektronik iletişim araçları ile iletilen ve ilgili Etkinlik’e giriş veya izleme imkânı sunan, ancak herhangi bir mali değeri olmayan basılı ve/veya elektronik belge ve/veya veriyi,

Etkinlik: Organizatör tarafından düzenlenen ve işbu Sözleşme uyarınca JETGİŞE’ye Bilet satış yetkisi tanınan her türlü kültürel, sanatsal, eğlence, eğitim, sportif ve sair amaçlı her türlü konser, gösteri, müsabaka, yarış, temsil, sinema, tiyatro, opera, atölye, sergi, müzecilik, fuar, sirk, lunapark ve diğer her türlü faaliyeti,

Etkinlik Organizatörü: Kültürel, sanatsal, eğlence, eğitim, sportif ve sair amaçlı her türlü konser, gösteri, müsabaka, yarış, temsil, sinema, tiyatro, opera, atölye, sergi, müzecilik, fuar, sirk, lunapark ve diğer her türlü faaliyeti kendi sorumluluğunda düzenleyen ve JETGİŞE’ye Bilet satış yetkisi tanıyan gerçek ya da tüzel kişiyi,

JETGİŞE Dijital Kanalları: JETGİŞE’nin sahibi ve yöneticisi olduğu, www.jetgise.com adresinde yer alan web sitesi, mobil uygulaması (app) ve kioskları,

Satış Entegratörü: JETGİŞE Satış Kanalları haricinde, JETGİŞE’den alacağı lisansla Sistem’i kendi yönetim ve uygulaması dahilinde bulunan her türlü fiziki ve/veya elektronik satış mecra ve kanallarına entegre ederek, bilet vb. satışı yapan, Etkinlik Organizatörü ve/veya diğer üçüncü kişi veya kişileri,

Entegre Kanallar: JETGİŞE’nin vereceği lisansla Sistem’in entegre olacağı üçüncü gerçek ya da tüzel kişilere ait web siteleri, mobil uygulamaları ve/veya kioskları,

JETGİŞE Satış Kanalları: JETGİŞE tarafından bilet ve ürünlerin satıldığı her türlü fiziki ve/veya elektronik satış noktalarını,

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ve ilgili ikincil mevzuatı,

Kişisel Veriler: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde JETGİŞE Dijital Kanalları dahilinde gerçekleştirilen her türlü işlemi, ifade eder.

Üyelik Olanakları

JETGİŞE, Dijital Kanalları’nda Üye’ye bir üye hesabı sunmakta olup, Üye kendi belirlediği ve dilediği zaman değiştirebileceği şifre ile bu kanallara giriş yaparak, ilgi ve tercihleri doğrultusunda yararlanabilecektir.

Üye, JETGİŞE Dijital Kanalları’nda yer alan aslen müzik, eğlence, kültür sanat, gastronomi ekseninde etkinlik/mecra/mekan/yayın gibi konulara ilişkin Bilet ve/veya ürün satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

Üye, bilgisi doğrultusunda ilgisini çekebileceğini düşündüğü ve kendisine özel beğeni, ilgi alanları, tercihleri, satın alma alışkanlıkları vb. doğrultusunda özelleştirilmiş konu, etkinlik ve ürünlere ilişkin güncel içeriklere, tanıtımlara, fırsat, fayda ve olanaklara erişebilecektir.

Üye, JETGİŞE Dijital Kanalları’nda yer alan Etkinlik ve ürünlere, öncelikli veya diğer kişilerden farklı mecralarda, farklı biçimle

Son Güncelleme: